Достъп :

Cемейно дърво totaal
18 785 сведения за лица


[tools]


От 26 февруари 2017 насам е имало 152 710 посещения, от които 11 616 са на настоящата страница.
Ако Вашият браузър не актуализира автоматично страниците, които са модифицирани (принуждавайки Ви да ги презареждате Вие), опитайте се да тръгнете от тази препратка.


Можете да изберете друг език за съобщения измежду следните: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Norsk Suomi Svenska